เกณฑ์การพิจารณา ความถูกต้องของสีของวัตถุ (Color Rendering)

Last updated: 26 มี.ค. 2563  |  1245 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เกณฑ์การพิจารณา ความถูกต้องของสีของวัตถุ (Color Rendering)

      ดัชนีสีที่ปรากฏ (Color Rendering Index, CRI ) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกว่าแสงจากหลอดไฟสามารถส่องวัตถุแล้วทำให้เกิดสีเหมือนธรรมชาติได้ดีเพียงใด ดัชนีสีที่ปรากฏจะแบ่งเป็นดัชนีสีที่ปรากฏทั่วไป (Ra) และดัชนีสีที่ปรากฏพิเศษ (R1, R10, R14) สำหรับหลอด LED ซึ่งมักมีปัญหาในการส่องวัตถุสีแดงแล้วไม่สามารถเห็นสีแดงได้ชัดเจน ดังนั้นนอกเหนือจากค่า Ra แล้วบางครั้งยังต้องพิจารณาค่า R9 ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกความสามารถในการตอบสนองต่อสีแดงด้วย
สรุปเกณฑ์ดัชนีสีที่ปรากฏ ที่กำหนดของมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

Powered by MakeWebEasy.com